Eneste af sin slags i Danmark – helt unikt

krominoen-4

“Kro” minoen er en fantastisk og unik luksus vandretur, som kombinerer vandring på Trækstien langs Gudenåen med en gastronomisk oplevelse på Kongensbro Kro.

En fantastisk vandretur – kæmpe natur oplevelse ad den historiske træksti – langs Danmarks eneste flod – Gudenåen.

Kåret af visit Denmark til årets danske naturoplevelse. Gå på den ny renoveret træksti fra Silkeborg til Kongensbro – forsæt fra Kongensbro til Bjerringbro langs Gudenåen igennem borre- og Ormstrup skov til tangeværket – Danmarks største vandkraftværk.

“Kro”minoen oplevelser

Vi tilbyder på Kongensbro Kro både en 1-dagsophold og 2-dagsophold, hvor du kombinerer en smuk vandretur og natur oplevelse med en gastronomisk oplevelse.

Du kan også opleve “Kro”minoen på en dagsvandre tur med vores “Kro”minoen luksus dags vandretur, læs mere om turen her.

Oplev stemningen ved Trækstien – se videoen.

Dag 1:

Ankomst til Kongensbro Kro mellem kl. 8:30 – 9:15

Aflevering af bagage – udlevering af madpakke og vand – transport til Silkeborg kl. 9:30.

Den 21 km lange vandretur langs Gudenåen.

Flere bænke undervejs hvor madpakken kan nydes

Ved ankomst til Kongensbro Kro bliver der Serveret hjemmebagt kage og kaffe

18:30 serveres køkkenchefens 3 retters luksus menu (varierer efter årstid)**

Overnatning i komfortabel dobbeltværelse med udsigt til haven og Gudenåen

7:00-10:00 morgenbuffet

Weekender 8:00-10:30
Dag 2:

Den 14 km lange vandretur igennem vejrslevmose/borreskov/Ormstrup skov

Udlevering af madpakke og vand

Start i haven ved Kongensbro Kro mellem 9:00-10:00

Følg trækstien langs Gudenåen ind i vejrslevmose/borreskov/Ormstrup skov

Videre gennem Gudenåen Centralens skove til Tange vandkraftværk kl. 14:00

Afhentning ved Tange vandkræftværk tilbage til Kongensbro kro

18:30 serveres køkkenchefens 3 retters sæson menu*

Overnatning i komfortabel dobbeltværelse med udsigt til haven og Gudenåen

7:00-10:00 morgenbuffet

Weekender 8:00-10:30

1-Dagsophold pris pr. person Kr. 1.375,-
2-Dagsophold pris pr. person Kr. 2.495,-
Enkeltværelse tillæg 300,- pr nat.
Weekendtillæg i perioden april til september (ankomst fredag og lørdag): 350,- pr. værelse

Børn under 12 år i ekstra opredning halv pris.

*Menuen varierer efter årstiden

**Ved to dags ophold serveres der en 3 retters kromenu på dag 1.

 

Ankomst alle ugens dage 4/1 – 22/12

Trækstien er farbar i ca. 10 måneder om året

Vandreturen kan forkortes begge dag så i stedet for 21 km på første dagen kan den forkortes til 15 km eller 10 Km, ligeledes kan 2.dag på 15 km forkortes til 8 Km, begge ture kan dog også forlænges.

Hund og Kromino

Hunde er også velkomne på Krominoen:

På strækningen Silkeborg – Kongensbro Kro er det fuldt ud tilladt, og på strækningen Kongensbro Kro – Ans er der lavet en speciel aftale med lodsejeren Ormstrup Gods, og her kan du således medbringe hunden – den skal blot være i snor på hele turen. På strækningen Ans – Bjerringbro er det også fuldt ud tilladt.

Kromino Mercedes bus - til at køre vores skønne Kromino gæster - når de skal på vandretur langs Gudenåen.

eller book online her

Aktuelt ved trækstien lige nu

TV2 Østjylland indslag: Kom med på Krominoen

Se eller gense TV2 Østjyllands fine indslag om Krominoen. Her kan du opleve den smukke natur på Trækstien langs Gudenåen.

Læs også deres artikel, hvor du kan møde nogle, som allerede har vandret Krominoen.

 

Moesgaard graver:  Ligger Jyllands største kongegrav i Favrskov?

Kun 1000 meter fra Kongensbro Kro – 100 meter fra trækstien (området bliver i 2020 genskabt med kæmpe sten med økonomisk støtte fra Mærsk fonden)

En magtfuld elite – måske endda en konge – har i jernalderen haft hjemsted nær Vejerslev og Ormstrup Gods, viser undersøgelser.

En af Nordeuropas største monumentale skibssætninger er fundet ved Gudenåen. Eller rettere genfundet. For skibssætningen har tidligere været omtalt i ældre optegnelser under navnet Høj Stene, men er på et tidspunkt blevet sløjfet. Nu er gravmonumentet igen blevet lokaliseret af arkæologer fra Moesgaard Museum, der har foretaget undersøgelser i området.
Bemærkelsesværdige guldfund på stedet viser endvidere, at monumentet har dannet ramme om en særdeles righoldig brandgrav fra den periode af oldtiden, som kaldes yngre germansk jernalder (550-750 e.Kr.)

”Vi har fundet 21 stykker mere eller mindre smeltet guld og ca. 50 stykker bronze heraf flere stumper fra fornemme smykker. Et stykke guldblik med kunstfærdig ornamentik peger entydigt på en datering til den tidlige del af yngre germansk jernalder”, forklarer udgravningsleder Mogens Høegsberg fra Moesgaard Museum.
Den usædvanligt store skibssætning og de rige fund viser, at egnen har været hjemsted for en magtfuld elite uden samtidigt sidestykke i Midtjylland.
”Monumentets størrelse gør den til det tydeligste spor af elite i Jylland og det mest markante gravmonument i hele landet i den periode,” siger direktør Mads Kähler Holst fra Moesgaard Museum.

 

Tiden år 600 efter Kristi

Nu viser fundene fra skibssætningen, der ligger ved Vejerslev i Midtjylland, for første gang med sikkerhed, at sådanne skibssætninger har fungeret som gravmonumenter. Hovedparten af de mange skibssætninger, der hidtil er fundet, har ikke kunnet dateres, og det er derfor et gennembrud, at undersøgelserne ved Høj Stene entydigt peger mod tiden omkring 600 e.Kr.
Skibssætningen i Vejerslev har indtil nu kun været kendt fra ældre optegnelser bl.a. en udateret beretning, som menes at være fra første halvdel af 1800 tallet. Den omtales som en næsten 90 meter lang skibssætning på et ikke nærmere defineret sted nær Gudenåen. Det er helt usædvanligt store dimensioner og den største overhovedet kun overgået af den langt yngre skibssætning i Kongernes Jelling. Det oplyses samtidig, at skibssætningen har ligget mellem to gravhøje. Endvidere foreligger en opmåling af skibssætningen fra midten af 1800-tallet umiddelbart før, den blev sløjfet. I stednavneoptegnelser, der går tilbage til 1600-tallet, benævnes den Høj Stene.

 

A.P. Møller støtter

Med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har Moesgaard Museum af flere omgange foretaget undersøgelser i området indenfor det seneste år. Indledningsvis blev der udført en række geofysiske undersøgelser i et forsøg på at lokalisere stedet for dette helt unikke anlæg. Herved blev der påvist en spidsoval formation, der strakte sig mellem en bevaret nordhøj og resterne af en nu helt bortgravet sydhøj, der tegnede sig som en cirkulær forsænkning. Yderligere blev der lokaliseret flere større sten i det mellemliggende område. Skånsomme arkæologiske undersøgelser styrkede formodningen om, at skibssætningen var fundet.

 

Ny stærk elite dukker frem

Fundene daterer skibssætningen til omkring år 600. Det er på det tidspunkt, at en ny stærk elite og kongemagt dukker frem i Skandinavien med de store kongesæder i Lejre og i Uppsala i Sverige og i England med den rige skibskongegrav fra Sutton Hoo. De nye konger og stormænd ser ud til at have haft tætte forbindelser tværs over det store område. De brugte de samme symboler og havde en næsten ens udsmykning af deres genstande med rig dyreornamentik. Skibet var centralt i deres begravelser i form af rigtige skibsgrave eller skibssætninger.
”Vejerslev-graven afslører en ukendt side af den historie med den største skibssætning, vi kender fra perioden, og med guldfund, der er på højde med det, vi har set fra andre af elite-fundene, selv om ligbålet har ødelagt meget,” siger Mads Kähler Holst.
På grund af fundets enestående karakter ønskes anlægget fredet, og det arbejde er sat i gang i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen og lodsejeren i området Niels Due Jensen fra Ormstrup Gods.
Det er planen, at anlægget på længere sigt skal visualiseres og formidles på stedet, og at offentligheden skal have mulighed for at se området.

Se indslag fra TV2 Østjylland om “Kro”minoen.

Se indslag fra TV MIDTVEST om det genopførte Høj Stene gravmonument.

HUSK LYD. Tak til fotograf, Michael Kjær Maagaard.