Blandet historisk om kroen

Nedenstående er et uddrag af en tekst af Karen Blixen:

“Jeg har en god Ven, Havearkitekt Georg Boye, – en Nabo af mig, – som for en Tid siden var aldeles overkørt af for meget Arbejde, og bl.a. ikke kunde sove. Han skulde have været en Tur til Italien med sin Kone, som ogsaa er en god Veninde af mig, og som er et fornuftigt Menneske. Hun mente, at det ikke i Øjeblikket lod sig gøre for ham at tage imod nye Indtryk, men at han skulde have Stilhed, og hun fik ham til at rejse til Jylland, til et sted som jeg tror hedder Kongensbro Kro, i Nærheden af Viborg. Derfra skrev han til mig, at det var et udmærket Sted, i smuk Natur, med dejlige Ture, rare Mennesker og fortræffelig Forplejning. Han raadede mig forresten til selv at tage derover en Tid. Det var ikke dyrt. Jeg skriver nu til ham for at faa nøjagtigere Oplysninger. Og jeg synes at De skulde tage derover tre Uger i December, – som De jo mente kunde lade sig gøre for Dem. Jeg skriver saa til dem igen.” – Karen Blixen